สินค้าดี บริการโดน เสื้อผ้า บ้าน ทัวร์ สุขภาพ

วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต

Posted on | November 28, 2014 | Comments Off

ความเครียดก่อให้เกิดปัญหาทางจิต ถือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงในสังคมไทย เพราะปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก่อให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกาย ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ด้านสุขภาพจิตเกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัย เช่น ปัญหาชีวิตครอบครัว เศรษฐกิจที่รุมเร้า แต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากโรคซึมเศร้านั่นเอง

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่พบมากเป็นลำดับต้นๆของเมืองไทย เกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ ปัจจัยทางชีวภาพหรือพันธุกรรมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเคมีในสมอง เช่นความผันผวนของระดับฮอร์โมนที่สำคัญ สืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูก และเกิดจากปัจจัยด้านจิตใจ หรือสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าปัจจัยทางอารมณ์ เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางอารมณ์ เช่นหากเป็นภาวะซึมเศร้าในวัยเด็ก อาจมีสาเหตุมาจากครอบครัว มีเหตุการณ์สะเทือนใจ หรือเป็นภาวะการถูกบีบคั้นในวัยเด็ก หรือในบางรายเกิดจากปฏิกิริยาทางใจ เช่น อาการซึมเศร้าหลังจากที่คู่ครองเสียชีวิต หย่าร้าง ตกงาน หรือการเหนื่อยล้าจากการทำงาน เป็นต้น

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีดังนี้

1.อย่าตั้งเป้าหมายในชีวิตมากเกินไป หรือรับผิดชอบเกินตัว

2.แยกแยะปัญหาให้เป็นส่วนๆ แล้วค่อยๆแก้ปัญหา

3.อย่าพยายามบังคับตัวเอง เพราะเมื่อผิดหวังแล้วอาจทำให้รู้สึกล้มเหลวในภายหลังได้

4.พยายามทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งดีกว่าอยู่เพียงลำพัง

  1. ในช่วงที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าไม่ควรตัดสินใจอะไรที่สำคัญกับชีวิตมากๆ โดยไม่ปรึกษาคนใกล้ชิด

6.เลือกทำกิจกรรมสร้างความเพลิดเพลิน เช่น ออกกำลังกาย ร้องเพลง

7.เมื่อทำผิดไม่ควรตำหนิตัวเอง ควรให้กำลังใจตนเองในทุกๆเรื่อง

8.อย่าคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจากภาวะซึมเศร้า แท้จริงแล้วเกิดจากอาการป่วย และสามารถหายได้เองเมื่อทำการรักษา

9.บุคคลรอบข้างควรเข้าใจตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย คนในครอบครัวควรสังเกตสมาชิกของตนเองว่าเข้าข่ายหรือไม่ ไม่ควรมองโลกในแง่ร้าย เพราะโรคซึมเศร้าเกิดจากความวิตกกังวลในปัญหาที่เพิ่งเผชิญมา ควรเปิดใจรับฟังปัญหาของคนใกล้ชิด เพราะโรคนี้หากไม่ดำเนินการรักษาอาจเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างได้

Comments

Comments are closed.