สินค้าดี บริการโดน เสื้อผ้า บ้าน ทัวร์ สุขภาพ

เสริมสร้างสุขภาพจิต ด้วยกายออกกำลังกายมีประโยชน์กับตัวของคุณมากเพียงใด

Posted on | July 13, 2015 | Comments Off

คุณรู้หรือไม่ว่าการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพมีประโยชน์กับตัวของคุณมากเพียงใด บางคนไปออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆ เพียงเพื่อให้ตัวเองรูปร่างดี การวิจัยเรื่องประโยชน์จากการออกกำลังกายขององค์กรส่วนใหญ่ พบว่าการออกกกำลังกายนอกจากมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ที่ออกกำลังกายด้วย เช่น นักวิจัยของมหาวิทยาลัยดูก (Duke University) ที่ใช้เวลากว่า 4 เดือนในงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกาย พบว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง มีปัญหาเรื่องโรคความดันสูงหรือความเครียดลดน้อยลงโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์

นอกจากนี้ยังทำให้ทราบว่าผู้ที่เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะมีสุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับผลการสำรวจหนึ่งที่พบว่าการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ 8 นาที สามารถลดความซึมเศร้า ความตึงเครียด และความโกรธ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บลงได้ ดังนั้น จึงช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขณะเดียวกันการออกกำลังกายยังทำให้หลายคนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพราะมีโอกาสได้พบปะกับผู้คนหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากบ่อยขึ้น จึงช่วยลดความเขินอาย ทั้งช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดี การออกกำลังกายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ ทางกาย และอารมณ์ได้เป็นอย่างดี จูดิธ แอสตัน ผู้อำนวยการและผู้ฝึกอบรมเรื่องการควบคุมจิตใจของสถาบัน Galter Life Center ใน เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการออกกำลังกายช่วยให้รู้สึกดีหรือมีความสุขได้ เพราะระหว่างที่เล่นกีฬาหรือหลังจากเล่นกีฬา ร่างกายจะปล่อยสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “เอนดอว์ฟิน” หรือ สารแห่งความสุข ซึ่งสารเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาจากสมอง ถือเป็นกระบวนการที่ช่วยลดความเครียดซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ จึงทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข แอสตันกล่าวว่า “การออกกำลังกายเป็นการเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย ทำให้เรานอนหลับได้สนิทและลึกยิ่งขึ้น เมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอจึงช่วยคลายความตึงเครียดได้อีกทอดหนึ่ง ในทางตรงกันข้ามหากร่างกายไม่แข็งแรงหรือนอนหลับน้อยอาจก่อให้เกิดความ เครียดหรือโรคความดันตามมา” ด้าน ศาสตราจารย์อีไลเซอร์ มาร์โกลส์ นักจิตวิทยาประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอเมริกา พบว่าอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์รู้สึกมีความสุขได้ คือการปรับความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ นั่งสมาธิ-ฝึกโยคะช่วยคุณได้ จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนในช่วงปี 1400 และ 2000 พบว่าประชาชนในปัจจุบันได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆในแต่ละวันมากกว่าคนในยุคปี 1400 ขณะเดียวกันยังต้องทำงานที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งต้องแข่งขันกับเวลา เช่น โทรศัพท์มือถือ แฟกซ์ และคอมพิวเตอร์ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเครียดมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นคนในปัจจุบันมักให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากกว่าเรื่องอื่น จนละเลยหรือลืมดูแลเรื่องสุขภาพ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม การปรับสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจด้วยการนั่งสมาธิและการฝึกโยคะสามารถ ช่วยให้เราหลีกหนีจากความเครียดได้ คน ที่นั่งสมาธิและทำโยคะเป็นประจำส่วนใหญ่มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า การทำโยคะก่อให้เกิดศูนย์รวมจิตใจและมีจิตใจที่สงบนิ่ง ทั้งช่วยลดความเครียดและทำให้ร่างกายแข็งแรง

Comments

Comments are closed.