สินค้าดี บริการโดน เสื้อผ้า บ้าน ทัวร์ สุขภาพ

วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ความเครียดก่อให้เกิดปัญหาทางจิต ถือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงในสังคมไทย เพราะปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก่อให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกาย ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ด้านสุขภาพจิตเกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัย เช่น ปัญหาชีวิตครอบครัว เศรษฐกิจที่รุมเร้า แต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากโรคซึมเศร้านั่นเอง โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่พบมากเป็นลำดับต้นๆของเมืองไทย เกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ ปัจจัยทางชีวภาพหรือพันธุกรรมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเคมีในสมอง เช่นความผันผวนของระดับฮอร์โมนที่สำคัญ สืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูก และเกิดจากปัจจัยด้านจิตใจ หรือสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าปัจจัยทางอารมณ์ เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางอารมณ์ เช่นหากเป็นภาวะซึมเศร้าในวัยเด็ก อาจมีสาเหตุมาจากครอบครัว มีเหตุการณ์สะเทือนใจ หรือเป็นภาวะการถูกบีบคั้นในวัยเด็ก หรือในบางรายเกิดจากปฏิกิริยาทางใจ เช่น อาการซึมเศร้าหลังจากที่คู่ครองเสียชีวิต หย่าร้าง ตกงาน หรือการเหนื่อยล้าจากการทำงาน เป็นต้น ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีดังนี้ 1.อย่าตั้งเป้าหมายในชีวิตมากเกินไป หรือรับผิดชอบเกินตัว 2.แยกแยะปัญหาให้เป็นส่วนๆ แล้วค่อยๆแก้ปัญหา 3.อย่าพยายามบังคับตัวเอง เพราะเมื่อผิดหวังแล้วอาจทำให้รู้สึกล้มเหลวในภายหลังได้ 4.พยายามทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งดีกว่าอยู่เพียงลำพัง ในช่วงที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าไม่ควรตัดสินใจอะไรที่สำคัญกับชีวิตมากๆ โดยไม่ปรึกษาคนใกล้ชิด 6.เลือกทำกิจกรรมสร้างความเพลิดเพลิน เช่น ออกกำลังกาย ร้องเพลง 7.เมื่อทำผิดไม่ควรตำหนิตัวเอง ควรให้กำลังใจตนเองในทุกๆเรื่อง 8.อย่าคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจากภาวะซึมเศร้า แท้จริงแล้วเกิดจากอาการป่วย และสามารถหายได้เองเมื่อทำการรักษา 9.บุคคลรอบข้างควรเข้าใจตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย คนในครอบครัวควรสังเกตสมาชิกของตนเองว่าเข้าข่ายหรือไม่ ไม่ควรมองโลกในแง่ร้าย เพราะโรคซึมเศร้าเกิดจากความวิตกกังวลในปัญหาที่เพิ่งเผชิญมา […]